Bloeddrukmeting

Een hoge bloeddruk komt zeer vaak voor bij de kat. Het betreft meestal oudere katten.
Het is bijzonder belangrijk om een hoge bloeddruk bij de kat zo snel mogelijk te onderkennen én te behandelen.

Symptomen

Een hoge bloeddruk kan bij de kat namelijk tot de volgende problemen leiden:

 • Acute blindheid. De meest voorkomende oorzaak van acute blindheid bij oudere katten is een hoge bloeddruk.
 • Nierfalen.
 • Hersenbloedingen met neurologische klachten.
 • Hartproblemen met hartspierverdikking.

Oorzaken

Er zijn verschillende oorzaken van een hoge bloeddruk bij de kat:

  • Nierfalen.
  • Bijnierproblemen.
  • Hyperthyreoidie ofwel een overactieve schildklier.
  • Hartfalen
  • Idiopathisch. Dit betekent dat we geen onderliggende oorzaak kunnen vinden.

Hoe meten we de bloeddruk?

De bloeddruk moet in een rustige omgeving, liefst met de eigenaar gemeten worden. Er wordt een plastic band om de voorpoot aangebracht.
De bloedpulsaties kunnen aan een bloedvat in de ondervoet hoorbaar gemaakt worden met een Doppler-transducer of oscillometrisch gemeten worden. De bovendruk wordt bepaald door het nog net hoorbaar zijn van de pulsaties bij het opblazen van de aangebrachte plastic band.
De meeste katten hebben een druk tussen 100 en 150 mmHg. Bij een continue druk boven de 160 mmHg spreekt men van een te hoge bloeddruk.

Therapie

Zoals gezegd is het erg belangrijk een hoge bloeddruk bij de kat snel en goed te behandelen. Het meest effectieve medicijn tegen hoge bloeddruk bij de kat is Amlodipine.
Voor katten lichter dan 5 kg starten we met 0,625 mg 1 x daags, zwaardere katten het dubbele. Na een kleine week dient de bloeddruk weer gemeten te worden.
Indien deze verhoogd blijft kan de dosis verhoogd worden totdat de bloeddruk weer normaal is. Daarnaast dient de eventuele onderliggende oorzaak behandeld te worden.Heeft uw kat mogelijk een hoge bloeddruk of heeft u nog vragen na het lezen van deze informatie, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

“Voor advies over mijn puppy werd ik zeer goed geholpen bij Dierenkliniek Marnixstraat, zo konden wij een goede start maken. Dank!”

Bart van Apeldonk (1 hond),
Bloemendaal