KATTEN

Wanneer de kat precies gedomesticeerd is is moeilijk te achterhalen, maar de oudste vondst van een gedomesticeerde kat is in een Neolitisch graf in de buurt van Shillourokambos in Cyprus van circa 9500 jaar geleden.

DOMESTICATIE

De kat is wat later in de geschiedenis gedomesticeerd dan de hond. Pas toen de mens zijn nomadisch bestaan opgaf kwam de kat in contact met de mens. Ze werden aangetrokken door het ongedierte wat afkwam op het graan in de pakhuizen. Ook de mens had baat bij deze samenwerking.

KATTENVERERING

Naast hun rol als ongedierte verdelger heeft de kat ook een belangrijke rol gespeeld in het geloof. Zo werd de kat in het oude Egypte vereerd als god van de vruchtbaarheid. Ook in latere heidense geloven werd de kat gezien als vruchtbaarheidsymbool. In de middeleeuwen werd de kat in verband gebracht met hekserij en in grote getale verbrand of doodgeknuppeld. Gevolg van deze slachtpartijen was een explosie van het aantal ratten, waardoor waarschijnlijk het optreden van pestepidemie├źn werd bevorderd.

MODERNE GESCHIEDENIS

Het bewust fokken van rassen is pas vrij recentelijk ontstaan. De eerste kattententoonstelling vond pas plaats in 1871. Daarna nam het fokken van verschillende rassen een vlucht; men stelde standaarden op en ging aan de slag. Na de 2e W.O. kwam het fokken en houden van raskatten pas echt van de grond.

DIVERSITEIT AAN RASSEN

Door selectie op bepaalde kenmerken ontstonden er vele nieuwe rassen naast de (van oorsprong) “natuurlijke” rassen zoals o.a. de Siamees, de Blauwe Rus en de Turkse Angora. Ook de natuurlijke rassen werden “vervolmaakt” d.m.v. selectie. Slechts weinig rassen hebben hun oorspronkelijke uiterlijk behouden; de (Blauwe) Rus is hiervan een voorbeeld. Door het fokken op extremen is ook het aantal aangeboren afwijkingen bij bepaalde rassen sterk toegenomen.

“Vorig jaar was mijn kat Piekie erg ziek en moest hij opgenomen worden. Toen ik op ziekenbezoek kwam trof ik een assistente op een krukje voor Piek zijn hokje. Met de mededeling : “quality-time en kusjes doen wonderen” heeft zij mijn hart geraakt. Piek zelf liet het zich welgevallen!”

Birgit (1 kat),
Haarlem