HYPERTENSIE BIJ DE KAT

Hypertensie, ook wel verhoogde bloeddruk, is een aandoening die veelvuldig voorkomt bij oudere katten.
In <20% van de gevallen is de hypertensie aanwezig als primaire aandoening; in de rest van gevallen is het secundair aan andere ziektes (chronisch nierfalen, verhoogde schildklierfunctie).

Klinische verschijnselen

Helaas wordt hypertensie vaak pas laat gediagnosticeerd omdat de verschijnselen pas optreden als de bloeddruk langdurig verhoogd is.
Hieronder ziet u welke verschijnselen kunnen optreden:

Diagnose

De diagnose wordt gesteld door het meten van de bloeddruk. Dit gebeurt (net als bij mensen) door een band om een van de pootjes of de staart te wikkelen en deze op te blazen. De kat moet hierbij het liefst zo stil mogelijk staan. We spreken van hypertensie bij een bloeddruk > 160mmHg.

Bij de kat is er echter een fenomeen dat “witte-jassen-hypertensie” heet; hierbij stijgt de bloeddruk van katten door de stress van het naar de praktijk komen. Bij katten waarvan we zeker willen weten dat we de juiste bloeddruk meten, plannen we soms een thuisvisite in waarbij we de bloeddruk kunnen meten in de eigen, rustige omgeving van de kat.

Behandeling

We kiezen voor het starten met een behandeling indien de bloeddruk > 170 mmHg is. Naast de bloeddruk adviseren we om aanvullend onderzoek te doen naar onderliggende oorzaken van de hypertensie (testen nierwaardes, schildklier) zodat we dit ook kunnen gaan behandelen. De behandeling bestaat uit bloeddrukverlagende pillen die dagelijks gegeven moeten worden. Indien er sprake is van schade aan het oog door netvliesloslating, kan dit niet meer hersteld worden en blijft er helaas verminderd zicht. Wel wordt de progressie geremd.

Gevolgen van een verhoogde bloeddruk zijn:

  • Verminderd zicht tot zelfs blindheid
  • Bloedingen in het oog
  • Veranderd gedrag (onrustig)
  • Wankele gang (ataxie)
  • Moeite hebben met springen
  • Hartproblemen
  • Nierproblemen
  • Er kunnen bloedingen in het oog ontstaan, deze zijn zichtbaar als rode vlekken in het oog. NB: deze bloedingen kunnen ook veroorzaakt worden door virusziektes zoals FIV en FeLV.

Blindheid
Af en toe komt er een kat die opeens blind is geworden. Dit kan veroorzaakt worden door een bloeding (door de verhoogde bloeddruk) voor of achter het netvlies.

Wankele of dronkenmansgang
De neurologische verschijnselen van een verhoogde bloeddruk zijn vaak duidelijk te zien. Als de bloeddruk in de hersenen te hoog is en er een bloeding ontstaat dan kan de kat rondlopen alsof deze dronken is. De kat loopt er voorzichtig alsof hij niet weet waar hij is. Ook kan er een verslapte achterhand aanwezig zijn.

Sloom en depressief
We zien ook katten die juist stil in een hoekje zitten of wegkruipen. Ze zijn sloom en lijken depressief.

Hartprobleem
Het hart kan door een langdurige hoge bloeddruk belast worden en er kan een cardiomyopathie ontstaan. De hartspier van de linker- harthelft raakt verdikt, doordat het continue tegen een te hoge bloeddruk moet in pompen.

Nierfalen
De nieren zijn het orgaan waar in verhouding het meeste bloed doorheen gaat. Als er een te hoge bloeddruk ontstaat dan kunnen de nieren te zeer belast worden en kan er nierfalen ontstaan. Ook al reeds aanwezig nierfalen kan verergeren door een te hoge bloeddruk.

Oudere katten
Deze aandoeningen komen vooral voor bij oudere katten. Wanneer een oudere kat komt die vermagert, veel drinkt of afwijkend gedrag vertoont dan meten we de bloeddruk van de kat. Deze handeling is niet pijnlijk en gaat vrij snel en is makkelijk uit te voeren. Bij een te hoge bloeddruk wordt het oog gespiegeld en urine- en bloedonderzoek uitgevoerd.

Verhoogde bloeddruk behandelen met medicijnen
Wanneer blijkt, dat de bloeddruk verhoogd is kunnen we deze met medicijnen verlagen. Vooral de dronkemans verschijnselen trekken snel weg. De bloeding in het oog of de blindheid duurt wat langer voordat dit hersteld is. Soms is de blindheid irreversibel en komt het zicht niet terug. Wat betreft het nierfalen, dit hersteld zich meestal niet omdat het vaak chronisch is en zal met voer en medicijnen behandeld moeten worden.

De bloeddruk wordt na 1 week weer gemeten en de dosis van de bloeddruk verlagende medicijnen kan worden bijgesteld naar boven of beneden. De bloeddruk mag ook niet te laag worden!

Voorkom een neerwaartse spiraal
Zoals nierfalen een hypertensie kan veroorzaken, zo kan hypertensie zorgen voor verdere schade aan de nieren.

Er ontstaat een neerwaartse spiraal. Ook het hart moet door de grotere weerstand door de hoge bloeddruk veel harder werken, met als gevolg kans op overbelasting en dientengevolge hartschade. Hoe eerder de bloeddruk gereguleerd wordt, hoe minder schade er kan ontstaan aan organen als hart en nieren.

Prognose

De prognose is afhankelijk van de onderliggende oorzaak. De hypertensie alleen is met een goede behandeling en regelmatige controles goed onder controle te houden.

“Voor advies over mijn puppy werd ik zeer goed geholpen bij Dierenkliniek Marnixstraat, zo konden wij een goede start maken. Dank!”

Bart van Apeldonk (1 hond),
Bloemendaal

Normaal netvlies van een kat.                    

 Netvlies met bloedingen t.g.v. hoge bloeddruk.