V.H.S.

 

VHS of RHD: een virusziekte bij het konijn

Het Viraal Haemorrhagisch Syndroom (=VHS), wordt ook wel Rabbit Haemorrhagic Disease (RHD) genoemd.

Wat is VHS voor een soort virus?

VHS is een zeer besmettelijke en vaak dodelijke ziekte die veroorzaakt wordt door een calicivirus.

De ziekte werd voor het eerst in China waargenomen, maar komt sinds 15 jaar ook in Europa voor.

VHS komt in heel Nederland voor
De wildpopulatie van konijnen in Nederland is in het voorjaar van 2004 massaal besmet geraakt en een groot deel van de besmette dieren is gestorven. Door deze konijnensterfte in Nederland is de konijnenpopulatie dramatisch teruggelopen. Vooral in de provincie Zuid Holland was de sterfte onder wilde konijnen groot.

Veel konijnen sterven ten gevolge van VHS

Hoe verspreidt VHS zich?

De ziekte verspreidt zich via direct contact tussen konijnen, maar ook via mest, insecten (zoals vliegen) en besmet materiaal (zoals kooien en drinkflesjes). Let op: ook vers geplukt gras kan besmet zijn, zeker op plaatsen waar wilde konijnen komen. Realiseer je dat je ook via schoenzolen het virus kan overdragen.

Let op met groente uit volkstuintjes.

We hebben meegemaakt dat een eigenaar met konijnen die nooit buiten kwamen (en helaas niet gevaccineerd) allemaal VHS kregen. De infectiebron bleek een volkstuintje van een vriendin. Ze kreeg verse groentes, maar er waren daar ook veel konijnen die in het wild rondliepen. Let goed op waar je gras of groente vandaan haalt, je kunt zomaar een besmetting overbrengen!

Wat zijn de symptomen van VHS

Na een incubatietijd (tijd tussen besmetting en ziekteverschijnselen) van 1-3 dagen kunnen de eerste symptomen optreden. Het konijn wordt depressief, suf, eet niet meer, raakt benauwd, krijgt koorts en heeft echt pijn (pijnuitingen tandenknarsen en zelfs schreeuwen). In het laatste stadium van de ziekte zie je vaak schuimige bloederige neusuitvloeiing. Meestal sterft het konijn snel aan bloedingen in het lichaam. Deze bloedingen treden met name op in de darmen.

Het zijn deze bloedingen waaraan de ziekte zijn naam heeft te danken: hemorrhagisch betekent bloed.

Soms zijn de konijnen opeens dood en is er niets aan te zien
De ziekte gaat echter niet altijd gepaard met bloedingen. Er is ook een vorm waarbij het konijn plots dood neervalt zonder eerst andere symptomen te hebben vertoond.
Het aantal konijnen in Nederland daalt dramatisch.

Hoe kunt u uw konijn beschermen tegen VHS?

Vaccinatie
Hygiene: zorg voor schone hokken en voederbakken
Pluk geen gras of groentes op plaatsen waar ook wilde konijnen kunnen komen

Is er een therapie bij VHS?

Er bestaat geen goede therapie voor VHS. Als uw konijn VHS heeft dan kan het alleen symptomatisch behandeld worden. Door warmte, vochtinfusen, pijnstiller, antibioticum en vitamines kan geprobeerd worden om het konijn op te peppen, maar in bijna alle gevallen verloopt de ziekte dodelijk ondanks de ingestelde therapie.

Als u een konijn heeft dat besmet is met VHS bescherm dan uw andere konijnen door goed op de hygiene te letten. Zet het zieke konijn apart van de andere konijnen, maak het hok goed schoon en ontsmet het daarna.

Gebruik 1 van de volgende middelen om alles te ontsmetten:

– 2% natronloog
– 10% formaldehyde
– 3% hypochloriet

of een dettolopossing.

NB: alleen op hokken en materialen gebruiken, niet op de dieren gebruiken!
Hokken en vloeren: met een van de bovenstaande middelen behandelen en het liefst gewoon op laten drogen en 4 weken de hokken niet gebruiken
Voerbakjes en drinkflessen goed droog maken en daarna nog eens grondig afspoelen, afwassen en afdrogen.

Als u het zieke konijn vastgehouden heeft trek dan andere kleren aan en was uw handen goed voordat u een nog niet ziek konijn vastpakt. Wees voorzichtig met bezoekers die konijnen hebben met VHS. Ga zelf ook niet op bezoek bij mensen die konijnen hebben als uw konijn VHS heeft.

U kunt door middel van een noodvaccinatie uw nog gezonde konijnen beschermen. Zodra er een VHS verdenking is luidt ons advies om niet gevaccineerde konijnen zo snel mogelijk te laten vaccineren!

Vaccinatie tegen VHS

Wij vaccineerden tegen VHS met het vaccin Cunical. Echter sinds 2012 is er een nieuw vaccin genaamd Nobivac Myxo-RHD. We zullen het vanaf nu niet meer over Cunical hebben maar over het nieuwe vaccin.

Nobivac Myxo RHD is een combinatie vaccin tegen myxomatose en VHS/RHD

De eerste vaccinatie mag vanaf een leeftijd van 5 weken gegeven worden. De bescherming houdt 1 jaar aan!
Voor een konijnenopvang is ons advies om een konijn alleen te accepteren als het gevaccineerd is

“De konijnen nemen echt hun plek in binnen het gezin. Wij willen dan ook voor hen de beste zorg. Bedankt Kirsten en Jacquelien!”

Fam. Brugman (2 konijnen),
Zwanenburg