Vetmedin
27 januari 2017
Vetranquil
27 januari 2017

Naam: Vetoryl

Werkzame stof: Trilostane
Indicatie: behandeling van syndroom van Cushing
Dosering: 2-12 mg/kg 1 maal daags (laag starten)
Na 4 weken een ACTH-stimulatietest om de dosis te evalueren en eventueel aan te passen
Toediening: oraal, met eten
Contraindicatie: dracht
Bijwerkingen: lethargie, maagdarmklachten, verminderde eetlust. Vaak allemaal zelf-limiterend.
Bovenstaande bijsluiter is gemaakt door de
dierenartsen van Dierenkliniek Marnixstraat, wij
hebben deze samengesteld omdat er geen bijsluiter
is om mee te geven na uitvulling van dit medicijn.
Ons doel was niet om een complete bijsluiter te
maken, maar een klantgerichte bijsluiter met voor
de patiënt relevante uitleg.