Clopidogrel
27 januari 2017
Aciclovir
27 januari 2017

Bijsluiter Profender

Werkzame stof: Emodepside en Praziquantel
Indicatie: ontwormingsmiddel voor de kat
Dosering: pipetten verdeeld voor gewicht (0.5-2.5kg/2.5-5kg/5-8kg), 1 pipet is 4 weken werkzaam
Toediening: pipetten in de nek op de blote huid toedienen
Bijwerkingen: in zeer zeldzame gevallen treedt braken/diarree op. Soms kan ook jeuk op de toedieningsplaats optreden.
Contra-indicatie: als eerder bovenstaande bijwerkingen zijn gezien bij gebruik
Bovenstaande bijsluiter is gemaakt door de
dierenartsen van Dierenkliniek Marnixstraat, wij
hebben deze samengesteld omdat er geen bijsluiter
is om mee te geven na uitvulling van dit medicijn.
Ons doel was niet om een complete bijsluiter te
maken, maar een klantgerichte bijsluiter met voor
de patiënt relevante uitleg.