Diazepam
27 januari 2017
Enrofloxoral
27 januari 2017

Bijsluiter Ectodex®

Werkzame stof: Amitraz
Indicatie: Behandeling van demodicose
Dosering: 10 ml oplossen in 1 liter water, 1x per 5-7 dagen hele hond wassen
voor 4 weken. Daarna controle. Als geen demodicose meer gevonden wordt, nog 2 weken doorwassen en daarna nogmaals controle.
Toediening: Op de huid
Bijwerkingen: Sloomheid, huidirritatie, maagdarmklachten
Bovenstaande bijsluiter is gemaakt door de
dierenartsen van Dierenkliniek Marnixstraat, wij
hebben deze samengesteld omdat er geen bijsluiter
is om mee te geven na uitvulling van dit medicijn.
Ons doel was niet om een complete bijsluiter te
maken, maar een klantgerichte bijsluiter met voor
de patiënt relevante uitleg.