Amlodipine
27 januari 2017
Amoxoral
27 januari 2017

Bijsluiter Amoxibactin®/Clavubactin

Werkzame stof: Amoxycilline
Indicatie: Antibioticum, ingezet indien er sprake is of sterk vermoeden van een bacteriële infectie, veroorzaakt door bacteriën die gevoelig zijn voor dit antibioticum.
Dosering: 10-20 mg/kg twee maal daags
Toediening: Oraal, mag met eten.
Bijwerkingen: Zeldzaam, braken, diarree.
Overdosering: Maagdarmstoornissen
Contra indicatie: Niet samen met bacteriostatische antibiotica. Niet bij konijn, hamster en cavia
Bovenstaande bijsluiter is gemaakt door de
dierenartsen van Dierenkliniek Marnixstraat, wij
hebben deze samengesteld omdat er geen bijsluiter
is om mee te geven na uitvulling van dit medicijn.
Ons doel was niet om een complete bijsluiter te
maken, maar een klantgerichte bijsluiter met voor
de patiënt relevante uitleg.