Vaccinatie

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom is het belangrijk om uw huisdier ook preventief goede zorg te geven. Infectieziekten kunnen uw huisdier ernstig ziek maken en zelfs levensbedreigend zijn. Tegen een aantal infectieziekten kunnen we uw huisdier beschermen met een vaccinatie, ook wel bekend als de enting. Een vaccin stimuleert de natuurlijke afweer, zodat uw huisdier een natuurlijke bescherming (immuniteit) kan opbouwen tegen bepaalde ziektes. Dit beperkt de kans dat uw huisdier ziek wordt door deze infecties, maar helaas geeft een vaccinatie geen 100% bescherming. Mocht uw huisdier wel besmet raken met een infectieziekte waartegen hij /zij gevaccineerd is, dan zal de ziekte waarschijnlijk minder ernstig verlopen.

Naast het beschermen tegen bepaalde ziektes via vaccinatie, houdt preventieve zorg dus ook in dat we uw huisdier goed controleren op eventuele beginnende of verborgen aandoeningen. Uw huisdier kan het u niet vertellen! Daarnaast is het mogelijk om, met name bij oudere dieren, een bloed en/of urine onderzoek te doen om verborgen problemen op te sporen. Veel voorkomende problemen zoals nier-, lever-, hart- en schildklierproblemen, welke in een vroeg stadium vaak goed te behandelen zijn, kunnen we zo tijdig opsporen.

Elk dier krijgt een vaccinatieadvies op maat, afhankelijk van de leefomgeving en leeftijd. Wij kijken uw huisdier helemaal na voordat wij vaccineren. Dat gebeurt met een klinisch onderzoek en een vraaggesprek met u.

Bij jonge honden en katten is het nodig de vaccinatie te herhalen na 3 weken om een basisbescherming op te bouwen. Het immuunsysteem is dan namelijk nog niet goed ontwikkeld en zal meer stimulatie nodig hebben om een goede afweer op te bouwen. Deze herhalingsentingen worden boosters genoemd. Er ontstaat pas een goede bescherming na het correct geven van alle boosters voor de basisbescherming.

Dit is voor honden op 6, 9 en 12 weken leeftijd en voor katten op 9 en 12 weken leeftijd.
Vaccins verliezen hun werkzaamheid na bepaalde tijd en uw huisdier zal dan weer gevoelig worden voor infectieziektes. We adviseren dan ook de enting te herhalen zodra de werkzaamheid daarvan voorbij is. Voor sommige vaccins is dat jaarlijks, voor andere 1 keer per 3 jaar. Via de email of een brief zullen we u herinneren wanneer dit het geval is. Bij een goede basisbescherming is onderhoud van de vaccins voldoende voor een goede opbouw van immuniteit.

“Voor advies over mijn puppy werd ik zeer goed geholpen bij Dierenkliniek Marnixstraat, zo konden wij een goede start maken. Dank!”

Bart van Apeldonk (1 hond),
Bloemendaal