Laboratorium

In het laboratorium kunnen we diverse onderzoeken zoals bloedanalyses, urine- en ontlastingsonderzoeken of microscopische onderzoeken doen. Daarnaast sturen we weefsel en bacteriologische onderzoeken op naar externe laboratoria. De meeste apparatuur is echter in ons laboratorium aanwezig waardoor we vaak dezelfde dag  een uitslag hebben.

Bloedonderzoek

Er kunnen vele verschillende redenen zijn om bloedonderzoek te doen. Bijvoorbeeld als uw dier de laatste tijd meer drinkt, slomer is, vermagert, braakt, meer of juist niet eet of hij/ zij uitgebreid onderzocht wordt voorafgaand aan een narcose. Hierbij kunnen we een complete biochemie,d.w.z.orgaanfuncties ( nier- en leverfunctie, schildklierhormoonbepaling ), het rode- en witte bloedbeeld, inclusief bepaling of er regeneratie van de rode bloedcellen aanwezig is (dit kan niet bij iedere kliniek ) en de elektrolyten(zouten),eiwitten in het bloed onderzoeken.

Urineonderzoek

Hierbij onderzoeken wij de urine met behulp van een stick, wordt soortelijk gewicht (mate van concentratie) bepaald en het sediment onder de microscoop bekeken. Onderzoek van urine van het dier geeft veel informatie over het eventueel bestaan van een blaasontsteking, blaasgruis, de nierfunctie en bepaalde stofwisselingsziekten.

Het is belangrijk dat de urine zo vers mogelijk wordt onderzocht. Aan de balie kunt een een steriel buisje komen halen om de urine in op te vangen. Om uit te sluiten of er sprake is van een bacteriële blaasontsteking, kunnen we de blaas steriel aanprikken en de urine kweken op een daarvoor bestemd medium. Worden er bacteriën gevonden, dan kunnen we met behulp van een antibiogram uitzoeken voor welk antibiotica de desbetreffende bacterie gevoelig is.

Ontlastingsonderzoek

Bij klachten van diarree, braken en ook vermageren kan het  belangrijk zijn de ontlasting te onderzoeken op aanwezigheid van parasieten, slechte bacteriën of het nader bekijken van de vertering.De meeste tests kunnen direct bij ons in de kliniek worden uitgevoerd. Voor uitgebreide ontlastingsonderzoeken sturen we dit op naar het externe laboratorium.

Schimmeltest

Mocht er verdenking zijn van een schimmelinfectie, moest voorheen een schimmelkweek worden ingezet waardoor pas na 2-4 weken de uitslag binnen was. Sinds kort is er echter een nieuwe PCR test (hier wordt op DNA van de schimmel getest) beschikbaar, waarbij de uitslag al binnen 2-3 dagen bekend is!

Microscopisch onderzoek van huidafkrabsels, haren en nagels

Als uw dier last heeft van een huid- of vachtprobleem, kunnen we hier een monster/afkrabsel van nemen en dit op een voorwerpglaasje brengen. We hebben een speciaal soort kleuring in huis om de glaasjes mee te kleuren, waarna we via de microscoop bepaalde cellen, bacteriën en gisten kunnen zien. Dit kan helpen om de juiste diagnose en het juiste behandelplan te bepalen.

Enkele testen die wij in onze praktijk ook testen:

  • Fiv/Felv test
  • Giardia test
  • Parvo test
  • Pancreatitis test
  • Schildklierhormoontest
  • Galzurentest
  • Cortisol test
  • Leishmania test

“Voor advies over mijn puppy werd ik zeer goed geholpen bij Dierenkliniek Marnixstraat, zo konden wij een goede start maken. Dank!”

Bart van Apeldonk (1 hond),
Bloemendaal