VACCINATIE VAN KONIJNEN

Er zijn twee besmettelijke ziektes waar een konijn tegen wordt gevaccineerd :

1.Myxomatose
2.VHD ( oftewel VHS of RHD )

Beide aandoeningen zijn zeer besmettelijk en niet of slecht behandelbaar in het geval uw konijn geinfecteerd is. Daarom adviseren we u uw konijn tegen deze ziektes in te laten inenten.

HOE WERKT EEN VACCIN?

Vroeger waren er alleen vaccins beschikbaar die maar enkele maanden bescherming boden. Tegenwoordig is een eenmalige jaarlijkse vaccinatie voldoende om uw konijn goed te beschermen.

WANNEER MOET IK MIJN KONIJN LATEN INENTEN?

Vanaf een leeftijd van 5 weken mogen konijnen gevaccineerd worden. Het konijn heeft 3 weken na de vaccinatie voldoende immuniteit (afweer) opgebouwd en deze blijft een jaar lang aanwezig. In uitzonderingsgevallen is het nodig om na 4 weken een booster (herhaling) te geven.
.Wanneer uw konijn drachtig is, wordt het aanbevolen om niet te enten tijdens de eerste 14 dagen van de dracht.
Wij raden aan om een konijn dat dit jaar voor het eerst naar buiten gaat in het voorjaar ( april – mei ) te laten inenten. Als uw konijn eerder bij ons ingeent is, krijgt u vanons een entoproep thuis wanneer het tijd is voor de herhalingsvaccinatie.

Tijdens het vaccinatie consult wordt er aandacht besteed aan:

– Hart en longen.
– Buik en achterkant.
– Ogen , neus en oren.
– Gebit.
– Vacht en nagels.
– Voeding.

MIJN KONIJN KOMT NIET BUITEN, IS VACCINEREN DAN WEL NODIG?

Ja zeker. Het is een misverstand dat konijnen die binnen gehuisvest worden, niet gevaccineerd hoeven te worden. Konijnen die alleen binnen zijn, kunnen namelijk wel degelijk besmet worden. Onder andere via stekende insecten, muggen en vlooien , voeren van besmet gras of groente of via uw eigen schoenzolen.

Wat is Myxomatose?

Myxomatose begint heel subtiel, het konijn is wat hangerig en de oogleden zijn verdikt. De anus kan ook opgezet zijn. De verschijnselen lijken een beetje op konijnensyfillus.
Myxomatose wordt veroorzaakt door een virus (Myxomavirus, een virus behorend tot de pokkenvirussen).

Hoe verspreid Myxomatose zich?

Myxomatose wordt met name verspreid door stekende insecten zoals vlooien, muggen en vliegen. Ook is besmetting via direct contact met besmette dieren of materialen mogelijk. Voorkom dus dat wilde konijnen in de tuin bij uw konijnen kunnen komen !
Muggen zijn de voornaamste besmettingsbron voor konijnen, ze brengen de ziekte van het een besmet konijn naar andere konijnen over.
Zorg dat de muggen niet meer bij de konijnen kunnen komen. Plaats horren in de openingen en anders een klamboe over het (nacht)hok. Alleen vrouwtjes muggen steken omdat ze bloed nodig hebben om eieren te laten ontwikkelen. Ze leggen deze eieren op stilstaand water.

Hoe voorkom je Myxomatose? 

Vaccineer uw konijn preventief tegen deze ziekte door de vaccinatie.
– Probeer insecten te weren uit de hokken door het gebruik van horren of fijnmazig gaas.
– Hang eventueel ’s avonds en ’s nachts een klamboe over de hokken buiten.
– Zorg ook dat wilde konijnen geen contact met uw konijnen in de tuin hebben.Uw konijnen kunnen door deze wilde konijnen besmet worden met myxomatose.
– Bestrijd vlooien met behulp van stronghold . Voorkom kontakt met egels, konijnen uit het wild :deze kunnen de vlooien overbrengen.
– Zorg bij verdenking van myxomatose dat konijnen geen onderling kontakt hebben. Let er ook op dat materialen zoals voerbakken en dergelijke goed gescheiden blijven.
– Geef ieder konijn of konijnenpaar zijn eigen voerbak en drinkfles.

Symptomen: De incubatietijd is enkele dagen tot 2 weken:

– Zwelling oogleden,mond en anus
– Verdikkingen in de huid: verdikte en warme oren, verdikte oogleden
– Koorts en weinig beweging
– De oogleden zijn zo gezwollen dat het konijn weinig kan zien en zo een makkelijke    prooi wordt voor roofdieren
– Pussende uitvloeiing uit de ogen
– Benauwdheid door snot en verdikkingen van het neusslijmvlies.
– Soms ontstaat longontsteking.
– Bij de klassieke vorm van myxomatose worden er de zogenaamde myxomen gevormd,dit zijn goedaardige knobbels in de huid van de oren rond de mond en op de rug.

Maar 5 -10 % van de in het wild levende konijnen overleeft deze aandoening.

Therapie:

– Haal de zieke konijnen weg van de gezonde konijnen, voorkom onderling contact tussen gezonde en zieke konijnen.
– Als het zieke konijn niet zonder zijn/haar partner kan, zorg er dan voor dat deze gevaccineerd is of zo snel mogelijk wordt.
– Zorg voor een goede warme huisvesting, haal het zieke konijn naar binnen.
– Zorg dat er geen her- of nog een extra besmetting door muggen kan plaats vinden!
– Als er een stille darm ontstaat geef hier medicijnen voor.
– Zorg dat het konijn blijft eten: zoniet: geef dwangvoeding.
– Bestrijd de bijkomende bacteriele infecties oogontsteking en (longontsteking) met antibioticum.
– een oogzalf met een antibioticumvoor de ontstoken ogen
– Geef het konijn een pijnstiller.
– Bij veel slijmvorming geef dan een slijmoplossend middel.

Tijdsbestek: het kan 4 tot 6 weken duren voordat het konijn volledig genezen is.

Wat is VHS?

VHS is een zeer besmettelijke en vaak dodelijke ziekte die veroorzaakt wordt door een calicivirus.De ziekte werd voor het eerst in China waargenomen, maar komt sinds 15 jaar ook in Europa voor.
De wildpopulatie van konijnen in Nederland is in het voorjaar van 2004 massaal besmet geraakt en een groot deel van de besmette dieren is gestorven. Door deze konijnensterfte in Nederland is de konijnenpopulatie dramatisch teruggelopen. Vooral in de provincie Zuid Holland was de sterfte onder wilde konijnen groot.

Hoe verspreid VHS zich?

De ziekte verspreidt zich via direct contact tussen konijnen, maar ook via mest, insecten (zoals vliegen) en besmet materiaal (zoals kooien en drinkflesjes). Let op: ook vers geplukt gras kan besmet zijn, zeker op plaatsen waar wilde konijnen komen. Ook via schoenzolen kan het virus overgedragen worden.

Symptomen:

Na een incubatietijd (tijd tussen besmetting en ziekteverschijnselen) van 1-3 dagen kunnen de eerste symptomen optreden.
– suf,niet eten, drepressief
– benauwdheid, koorts en pijndie zich uit in tandenknarsen.
– In het laatste stadium ontstaat er bloederige, schuimige neusuitvloeiing.
– In de darmen treden ook bloedingen op.
– In sommige gevallen is een konijn opeens acuut dood en is er niets aan het konijn te zien.

Therapie VHS:

Er bestaat geen goede therapie voor VHS. Als uw konijn VHS heeft dan kan het alleen symptomatisch behandeld worden.
Door warmte, vochtinfusen, pijnstiller, antibioticum en vitamines kan geprobeerd worden om het konijn op te peppen, maar in bijna alle gevallen verloopt de ziekte dodelijk ondanks de ingestelde therapie.
Als u een konijn heeft dat besmet is met VHS bescherm dan uw andere konijnen door goed op de hygiene te letten. Zet het zieke konijn apart van de andere konijnen, maak het hok goed schoon en ontsmet het daarna.

Gebruik 1 van de volgende middelen om alles te ontsmetten :

– 2% natronloog
– 10% formaldehyde
– 3% hypochloriet
NB: alleen op hokken en materialen gebruiken, niet op de dieren gebruiken!

Hokken en vloeren: met een van de bovenstaande middelen behandelen en het liefst gewoon op laten drogen en 4 weken de hokken niet gebruiken
Voerbakjes en drinkflessen goed droog maken en daarna nog eens grondig afspoelen, afwassen en afdrogen.
Als u het zieke konijn vastgehouden heeft trek dan andere kleren aan en was uw handen goed voordat u een nog niet ziek konijn vastpakt. Wees voorzichtig met bezoekers die konijnen hebben met VHS. Ga zelf ook niet op bezoek bij mensen die konijnen hebben als uw konijn VHS heeft.

Hoe kunt u uw konijn beschermen tegen VHS?

Vaccinatie
– Hygiene: zorg voor schone hokken en voederbakken
– Pluk geen gras of groentes op plaatsen waar ook wilde konijnen kunnen komen.

Door middel van een noodvaccinatie kunt u nog gezonde konijnen beschermen. Zodra er een VHS verdenking is het advies om niet gevaccineerde konijnen zo snel mogelijk te laten vaccineren!

“Voor advies over mijn puppy werd ik zeer goed geholpen bij Dierenkliniek Marnixstraat, zo konden wij een goede start maken. Dank!”

Bart van Apeldonk (1 hond),
Bloemendaal