Chemotherapie voor de kat

 

We geven chemotherapie vanwege de werking…
Bij het woord chemotherapie denkt vrijwel iedereen aan vervelende bijwerkingen. Maar chemotherapie wordt gegeven vanwege de werking. Mogelijk is bij uw kat een vorm van kanker vastgesteld die reageert op bepaalde medicijnen (chemotherapie). Het dier is ziek of krijgt waarschijnlijk binnenkort klachten van de gevonden tumor. Deze dieren hebben profijt van een goede behandeling.

… niet vanwege de bijwerkingen
De meeste katten verliezen alleen hun snorharen. Andere bijwerkingen zijn zeldzaam.
Mocht uw huisdier toch vervelende bijwerkingen gaan vertonen, dan blijft u zelf degene die kan beslissen om de behandeling af te breken.

Chemotherapie werkt niet bij alle vormen van kanker.
Chemotherapie wordt bij de kat het meest voorgeschreven bij maligne lymfoom (te vergelijken met non-Hodgkin lymfoom bij de mens). Ook bij andere, minder vaak voorkomende, tumoren is chemotherapie soms ook mogelijk. Uw dierenarts kan contact met de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren opnemen om te bespreken of een eventuele behandeling met chemotherapie zinvol is. Tijdens een consult, na het onderzoek van uw kat, zullen zij u een definitief advies geven.

Geneest mijn kat door de chemotherapie?
Bij maligne lymfoom in de keel genezen meer dan 4 op de 5 katten (>80%). Dit is een uitzonderlijk hoog percentage. Bij maligne lymfoom elders in het lichaam is de tumor na het starten van de behandeling meestal niet meer terug te vinden. Omdat de kat meestal ook geen bijwerkingen heeft, lijkt uw huisdier dus weer gezond. Jammer genoeg komt vroeg of laat de kanker weer terug. Van de katten met de meest voorkomende vorm van lymfeklierkanker leeft de helft nog na 14 maanden, iets meer dan een kwart van de dieren nog na twee jaar.

Wordt mijn kat misselijk en kaal?
De meeste dieren hebben geen noemenswaardige bijwerkingen. Wel verliezen bijna alle katten hun snorharen. Een kat zonder snorharen kan echter prima functioneren. Hoewel andere bijwerkingen kunnen optreden, komen deze bij de kat zelden voor (verstopping, misselijkheid, braken, diarree, kaalheid, verminderde aanmaak van bloedcellen, blaasontstekingen en spuitplekken).

Is chemo gevaarlijk voor mijn eigen gezondheid?
De gebruikte medicijnen beschadigen cellen. Normale cellen herstellen makkelijker dan tumorcellen. Sommige van de middelen worden beschouwd als veilig. Andere als mogelijk teratogeen (gevaarlijk voor het ongeboren kind), mutageen (beschadigen het erfelijk materiaal) of carcinogeen (kankerverwekkend).
Als uw kat chemotherapie krijgt, zijn deze stoffen terug te vinden in de urine, ontlasting, het speeksel en eventueel het braaksel.

Om die reden:

• Wordt uw kat alleen behandeld als we denken dat uw huisdier er profijt van zal hebben
• Worden bepaalde middelen niet gegeven als u zwanger bent of kleine kinderen heeft.
• Krijgt u voor de eerste behandeling duidelijke voorlichting en instructies.

Hoeveel kuren moet uw kat hebben?
De meeste katten met maligne lymfoom behandelen we met het volgende protocol: de eerste vier weken wordt u gevraagd wekelijks lang te komen, hierna elke 3 weken gedurende een jaar. Eén van de medicijnen wordt in een bloedvat ingespoten; daarbij dient u zelf ook nog dagelijks pilletjes te geven. Chemotherapie is om die reden niet geschikt voor erg bange dieren. De kosten van deze behandeling bedragen (anno 2020) 100 euro per keer.

“Voor advies over mijn puppy werd ik zeer goed geholpen bij Dierenkliniek Marnixstraat, zo konden wij een goede start maken. Dank!”

Bart van Apeldonk (1 hond),
Bloemendaal