CASTRATIE

Wat is een castratie van de reu?

Een castratie van de reu betekent het verwijderen van de testikels (zaadballen). Een reu kan geslachtsrijp worden vanaf een leeftijd 6 tot 12 maanden. Anders dan bij de teef is de medische noodzaak om een reu te laten helpen niet primair aanwezig. Wij adviseren dan ook niet om standaard iedere reu te castreren.

Wat zijn goede redenen om een reu te castreren?

  • Het maakt een bevruchting onmogelijk.
  • Hij gaat steeds achter loopse teven aan.
  • De reu heeft de neiging tegen iets of iemand op te ‘rijden’ of tegen iets aan te plassen.
  • Vaak wordt gezien dat de reu aanhankelijker, minder druk en liever wordt na een castratie
  • Het voorkomen/verminderen van zwerfgedrag.
  • Het verminderen van voorhuid ontsteking.
  • Het voorkomen van prostaatproblemen op latere leeftijd.
  • Uw reu is fel tegen andere reuen (dit zal zeker niet altijd verminderen na castratie).

Wanneer een reu dominant gedrag vertoont tegenover de eigenaar en/of soortgenoten, is castratie niet altijd voldoende om zijn gedrag te laten afnemen. Het is in zo’n geval verstandig om eerst met een gedragsdeskundige te overleggen of een castratie zinvol zal zijn.

VERLOOP VAN DE CASTRATIE

Tijdens de castratie van de reu wordt er een snede gemaakt vlak bij beide testikels, waarbij de zaadleider en het bloedvat van elkaar worden gescheiden. Deze twee worden vervolgens zeer goed aan elkaar vastgeknoopt, waarna de testikels kunnen worden afgesneden. Vervolgens wordt de snede dicht gehecht met oplosbaar hechtmateriaal, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over het laten verwijderen van de hechtingen.
Het is mogelijk dat niet beide testikels zijn ingedaald. Vaak bevindt deze zich in het lieskanaal of de buik. In dit geval zal contact met u worden opgenomen, om toestemming te vragen de beide testikels alsnog te verwijderen. Soms adviseren we eerst een echo van de buik te laten doen om te kijken waar de niet ingedaalde testikel zich bevindt.
Een nadeel van de castratie is dat het metabolisme (de spijsvertering) van uw hond kan veranderen: hij krijgt de neiging dikker te worden. U moet zijn dieet dus aanpassen om overgewicht te voorkomen. Ook komt het voor dat de vachtstructuur van de hond verandert.

Wat is geen goede reden om uw hond te laten castreren?

Sommige mensen willen hun reu laten castreren omdat hij erg angstig is of omdat hij dominant is tegen de eigenaar, andere mensen en/of andere reuen. Bij sommige honden kan dit gedrag na de castratie wel verminderen, maar bij een groot deel van de honden zal het gedrag juist verergeren. Dan is gedragstherapie nodig. Wij zullen u dan ook niet altijd adviseren uw hond te laten castreren.

Alternatieven

Het is ook mogelijk om uw hond tijdelijk te laten castreren. Dit kan door middel van een implantaat, ‘Suprelorin’, dat onderhuids ingebracht wordt. De werking hiervan is tussen de 6 maanden en 1 jaar.

“Voor advies over mijn puppy werd ik zeer goed geholpen bij Dierenkliniek Marnixstraat, zo konden wij een goede start maken. Dank!”

Bart van Apeldonk (1 hond),
Bloemendaal