CASTRATIE VAN EEN MANNELIJKE FRET

WAAROM CASTREREN?


Ongecastreerde mannelijke fretten vertonen erg territoriaal en daarmee samenhangend agressief gedrag. Zeker als een mannelijke fret met meerdere fretten samen wordt gehouden, is castreren een noodzaak.

Maar ook als hij alleen gehuisvest, heeft het voordelen: ze worden makkelijker in de omgang en de karakteristieke geur wordt verminderd.

OP WELKE LEEFTIJD CASTREREN?


Fretten worden geslachtsrijp tussen de 6-12 maanden; castratie kan het beste plaatsvinden rond de 6-8 maanden. Als de fret al erg sexueel of agressief gedrag vertoont, kan het ook al vanaf 5 maanden.

Wat houdt de ingreep in?
Castratie is een relatief eenvoudige ingreep. De fret wordt onder narcose gebracht en beide testikels worden verwijderd. Meestal kunnen ze een paar uur later alweer wakker naar huis.

NIET -CHIRURGISCH ALTERNATIEF


Een goed alternatief voor de chirurgische castratie is een hormoon-implantaat. Dit kan ook bijnierproblemen op latere leeftijd voorkomen. Dit implantaat (Suprelorin), kan al gegeven worden vanaf 5 maanden, zonder narcose en werkt (afhankelijk van welk preparaat) 2 of 4 jaar. Lees hier meer over het implantaat en bijnierproblemen.


STERILISATIE VAN EEN VROUWELIJKE FRET

WAAROM STERILISEREN?

Vrouwelijke fretten zijn zogenaamde “inducec ovulators”, dat betekent dat ze loops blijven als ze niet gedekt worden. Langdurige loopsheid kan beenmergdepressie geven, met mogelijk fatale gevolgen (lees hierover meer).
Daarom is het verstandig om vrouwtjes waar niet mee gefokt wordt, te steriliseren.

OP WELKE LEEFTIJD STERILISEREN?

Vrouwtjes worden voor het eerst loops in het voorjaar volgend op hun geboorte, dat is op 4-10 maanden leeftijd. Het liefst steriliseren we vrouwtjes voor of aan het begin van de loopsheid, vanaf een leeftijd van 6 maanden.

NIET-CHIRURGISCH ALTERNATIEF

Een goed alternatief voor de chirurgische sterilisatie is een hormoon-implantaat. Dit kan ook bijnierproblemen op latere leeftijd voorkomen. Dit implantaat (Suprelorin), kan al gegeven worden vanaf 5 maanden, zonder narcose en werkt (afhankelijk van welk preparaat) 2 of 4 jaar. Lees hier meer over het implantaat en bijnierproblemen.
Het inbrengen van het preparaat gebeurt het liefst vóór de loopsheid. Na het inbrengen kunnen ze eerst een maand loops worden, maar dit gaat vanzelf over.

“Voor advies over mijn puppy werd ik zeer goed geholpen bij Dierenkliniek Marnixstraat, zo konden wij een goede start maken. Dank!”

Bart van Apeldonk (1 hond),
Bloemendaal