Tensurin
27 januari 2017
Toltrazuril
27 januari 2017

Naam: Thiafeline

Werkzame stof: Thiamazol
Indicatie: behandeling van hyperthyreoidie bij de kat
Dosering: starten met 2 x daags 2.5 mg per kat, na 3-4 weken de schildklierwaarde in het bloed controleren en aan de hand daarvan de dosering aanpassen indien nodig
Toediening: oraal
Contraindicatie: overgevoeligheid voor dit bestanddeel, suikerziekte, leveraandoeningen
Bijwerkingen: braken, sloomheid, jeuk, afwijkingen in bloedbeeld (eosinofilie, thrombocytopenie, lymfocytose, neutropenie, hemolytische anemie, lymfopenie). In de meeste gevallen verdwijnen deze bijwerkingen 7-45 dagen na het stoppen met de therapie
Bovenstaande bijsluiter is gemaakt door de
dierenartsen van Dierenkliniek Marnixstraat, wij
hebben deze samengesteld omdat er geen bijsluiter
is om mee te geven na uitvulling van dit medicijn.
Ons doel was niet om een complete bijsluiter te
maken, maar een klantgerichte bijsluiter met voor
de patiënt relevante uitleg.