Sulfatrim
27 januari 2017
Marbocyl
27 januari 2017

Naam: Synulox

Werkzame stof: Amoxycilline en clavulaanzuur
Indicatie: Antibioticum, ingezet indien er sprake is of sterk vermoeden van een bacteriële infectie, veroorzaakt door bacteriën die gevoelig zijn voor dit antibioticum
Dosering: 12.5 mg/kg
Toediening: oraal, mag met eten
Contraindicatie: niet oraal bij konijnen en knaagdieren
Bijwerkingen: zelden, braken/diarree
Bovenstaande bijsluiter is gemaakt door de
dierenartsen van Dierenkliniek Marnixstraat, wij
hebben deze samengesteld omdat er geen bijsluiter
is om mee te geven na uitvulling van dit medicijn.
Ons doel was niet om een complete bijsluiter te
maken, maar een klantgerichte bijsluiter met voor
de patiënt relevante uitleg.