Previcox
26 januari 2017
Primperan
26 januari 2017

Bijsluiter Prilactone®

Naam: Prilactone
Werkzame stof: spironolacton
Indicatie: wordt gebruikt in combinatie met standaard therapie bij behandeling van congestief hartfalen. Kan ook worden ingezet bij hyperaldosteronisme bij de kat.
Dosering: 1-2 mg/kg 2 x daags
Toediening: oraal
Contraindicatie: hyperkaliemie, ziekte van Addison, acuut nierfalen
Bijwerkingen: braken/diarree, verstoringen zoutbalans, voorbijgaande uremie
Bovenstaande bijsluiter is gemaakt door de
dierenartsen van Dierenkliniek Marnixstraat, wij
hebben deze samengesteld omdat er geen bijsluiter
is om mee te geven na uitvulling van dit medicijn.
Ons doel was niet om een complete bijsluiter te
maken, maar een klantgerichte bijsluiter met voor
de patiënt relevante uitleg.