Urologist Aid
27 januari 2017
Famotidine
27 januari 2017

Naam: Gabapentine

Werkzame stof: Gabapentine
Indicatie: ingezet bij honden met syringomyelie ter vermindering van neurologische verschijnselen en hoofdpijn. Kan ook worden ingezet als aanvullende therapie bij dieren met chronische pijn.
Dosering: 2 maal daags 5-10 mg/kg. Laag starten, langzaam dosis verhogen tot goed resultaat
Contra-indicatie: voorzichtig bij nierfalen, gebruik geen humaan product waar > 300 mg/ml xylitol inzit (dit is hepatotoxisch en veroorzaakt hypoglycemie)
Bijwerkingen: sedatie, ataxie
NB. Dit is een humaan product. Het is niet geregistreerd voor gezelschapsdieren maar wordt al wel enige tijd veilig gebruikt.
Bovenstaande bijsluiter is gemaakt door de
dierenartsen van Dierenkliniek Marnixstraat, wij
hebben deze samengesteld omdat er geen bijsluiter
is om mee te geven na uitvulling van dit medicijn.
Ons doel was niet om een complete bijsluiter te
maken, maar een klantgerichte bijsluiter met voor
de patiënt relevante uitleg.