Cystitab AA
27 januari 2017
Codeïnefosfaat
27 januari 2017

Bijsluiter Doxoral®

Werkzame stof: Doxycycline
Indicatie: Antibioticum, ingezet indien er sprake is of sterk vermoeden van een bacteriële infectie, veroorzaakt door bacteriën die gevoelig zijn voor dit antibioticum.
Dosering: 2 x daags 5 mg/kg, of 1 x daags 10 mg/kg
Toediening: Met eten toedienen, of direct daarna eten/water geven
Bijwerkingen: Maagdarmklachten, tandverkleuring. Verminderde werking als samen met zantac/ulcogant gegeven wordt.
Contra indicatie: Jonge dieren, dracht, slikproblemen
Bovenstaande bijsluiter is gemaakt door de
dierenartsen van Dierenkliniek Marnixstraat, wij
hebben deze samengesteld omdat er geen bijsluiter
is om mee te geven na uitvulling van dit medicijn.
Ons doel was niet om een complete bijsluiter te
maken, maar een klantgerichte bijsluiter met voor
de patiënt relevante uitleg.