Clindacutin
27 januari 2017
Cystitab AA
27 januari 2017

Bijsluiter Clindoral®

Werkzame stof: Clindamycine
Indicatie: Antibioticum, ingezet indien er sprake is of sterk vermoeden van een bacteriële infectie, veroorzaakt door bacteriën die gevoelig zijn voor dit antibioticum (Gram+ coccen, obligaat anaeroben, mycoplasma, toxoplasma)
Dosering: 10 mg/kg 2 x daags
NB. Bij osteomyelitis 11 mg/kg 2 x daags, minimaal 28 dagen
Toediening: Oraal, samen met eten
Bijwerkingen: Milde maagdarmklachten
Contra-indicatie: Dracht, nier- en leverfalen
Bovenstaande bijsluiter is gemaakt door de
dierenartsen van Dierenkliniek Marnixstraat, wij
hebben deze samengesteld omdat er geen bijsluiter
is om mee te geven na uitvulling van dit medicijn.
Ons doel was niet om een complete bijsluiter te
maken, maar een klantgerichte bijsluiter met voor
de patiënt relevante uitleg.