Broomhexine
27 januari 2017
Carbachol
27 januari 2017

Bijsluiter Bactrimel®

Werkzame stof: Sulfamethoxazol en trimethoprim
Indicatie: Antibioticum, ingezet indien er sprake is of sterk vermoeden van een bacteriële infectie, veroorzaakt door bacteriën die gevoelig zijn voor dit antibioticum.
Dosering: 15 mg/kg 2 maal daags
Toediening: Oraal, mag met eten
Bijwerkingen: KCS (droge ogen), braken, diarree, koorts, veel drinken/veel plassen, allergische reactie
Overdosering: Maagdarmklachten, duizeligheid
Contra indicatie:  leverfalen, niet toepassen bij Doberman Pinschers
Bovenstaande bijsluiter is gemaakt door de
dierenartsen van Dierenkliniek Marnixstraat, wij
hebben deze samengesteld omdat er geen bijsluiter
is om mee te geven na uitvulling van dit medicijn.
Ons doel was niet om een complete bijsluiter te
maken, maar een klantgerichte bijsluiter met voor
de patiënt relevante uitleg.