Aciclovir
27 januari 2017
Alopectyl
27 januari 2017

Bijsluiter Allopurinol®

Werkzame stof: Allopurinol
Indicatie: Behandeling van Leishmania. Ook behandeling van urinezuurstenen.
Dosering:
Leishmania: 7 mg/kg 3 maal daags voor minimaal 6 maanden
Urinezuurstenen: 10 mg/kg 3 maal daags voor 1 maand, daarna 10 mg/kg 1 maal daags.
Toedieningswijze: Oraal, mag met eten.
Bijwerkingen: braken (bijwerkingen verminderen als in combinatie dieet met laag purine -gehalte wordt gegeven).
Contra-indicatie: nierfalen, dan dosering verlagen
Overdosering: braken, diarree
Bovenstaande bijsluiter is gemaakt door de
dierenartsen van Dierenkliniek Marnixstraat, wij
hebben deze samengesteld omdat er geen bijsluiter
is om mee te geven na uitvulling van dit medicijn.
Ons doel was niet om een complete bijsluiter te
maken, maar een klantgerichte bijsluiter met voor
de patiënt relevante uitleg.